svensk_avtalsratt_6039571

Svensk avtalsrätt

Författare: Zetterström Stefan

Tryckt bok, I lager

Pris: 195 kr + moms

Snabb leverans

Läroboken är främst avsedd för grundutbildningar i avtalsrätt, både inom högskolan som i privat regi.

Innehållet ger läsaren en bred inblick i den allmänna avtalsrätten. Här finns praktiska exempel, hänvisningar till rättsfall, kännedom om hur avtal kommer till stånd i olika sammanhang. Boken beskriver också principer och metoder för avtalstolkning och ett avsnitt ägnas åt avtalsbrott.


Författare: Zetterström Stefan

Art nummer: 6039571

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Iustus Förlag

ISBN: 9789176789988

Antal sidor: 124

Kategori: Övrigt