Projektering, upphandling

Alla titlar

project_management_6039689

Project Management

The book presents project methodology and management in a clear, comprehensible way, making it suitable as course literature, as reference literature in practical project management and ahead of certification for PMI, IPMA or Scrum...

Pris: 589 kr + moms

miljosamordnarens_uppdrag_6450023

Miljösamordnarens uppdrag. Utg 2

Miljösamordnarens uppdrag berör miljösamordningstjänster. Den har tagits fram av branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) och Svensk Byggtjänst i samarbete med Per-Olof Carlson...

Pris: 295 kr + moms

arrende_-och_andra_nyttjanderattsavtal_i_praktiken_6068198

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken. Utg 5

Boken behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal...

Pris: 729 kr + moms

entreprenadavtal_mellan_naringsidkare_-och_konsument_6068197

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Utöver den finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret - 17) som tagits fram av Konsumentverket i samverkan med olika branschorganisationer...

Pris: 607 kr + moms

bestallarens_nycklar_till_framgang_6243302

Beställarens nycklar till framgång. Utg 2

Årligen upphandlas tjänster inom bygg- förvaltningssektorn för flera hundra miljarder. Beställaren bestämmer spelreglerna vid alla upphandlingar och blir därmed den viktigaste aktören...

Pris: 745 kr + moms

norm_avseende_marksystem_for_arbetsfordon_6591045

SSF 1084:2 Märksystem för arbetsfordon och maskiner

Normen riktar sig till leverantörer av märksystem avsedda att förebygga stölder och underlätta identifiering av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap klass 1 och klass 2 samt arbetsmaskiner och redskap...

Pris: 300 kr + moms

revit_2019_konstruktion_6039674

Lär dig Revit 2019 Konstruktion

Som nybörjare kan du med denna bok komma igång att arbeta med byggnadskonstruktion i Revit. Likaså har du som van användare stöd för ditt dagliga arbete genom fördjupande teoriavsnitt och rekommenderade riktlinjer...

Pris: 817 kr + moms

rattsfallsguiden_6213011_nominerad

Rättsfallsguiden. 173 viktiga avgöranden

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsdomen, Bravidafallet, Takkupemålet och Prisavdragsfallet med flera...

Pris: 345 kr + moms

projektledning_ovningsbok_6039668

Övningsbok Projektledning. Utg 4

Övningsboken innehåller diskussionsfrågor, övningsuppgifter, tester och instuderingsfrågor. Teorin som ligger till grund för övningsboken finns presenterad i boken Projektledning.

Pris: 378 kr + moms

projektledning_6039659

Projektledning. Utg 7

Projektledning behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt. Detta gäller oavsett bransch och projekttyp. I denna sjunde upplaga har projektmetodiken förtydligats och exemplifierats på flera ställen för att överensstä...

Pris: 499 kr + moms

projektledning_vid_fastighetsutveckling_6208010

Projektledning vid fastighetsutveckling

Lyckad och effektiv fastighetsutveckling börjar hos den som utvecklar projekten, den som äger huvudaffären, och startar med en god projektledning. Boken tar sin utgångspunkt i projektledarens arbetsuppgifter...

Pris: 498 kr + moms

arbetsmaskiners_klimat_och_luftutslapp_6111083

Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp

Arbetsmaskinernas utsläpp av växthusgaser är betydande och de har över tid utvecklats klart sämre än de svenska utsläppen i stort. Naturvårdsverket redovisar här sitt regeringsuppdrag att kartlägga klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner och fö...

Pris: 142 kr + moms

lar_dig_revit_2019_installation_6039658

Lär dig Revit 2019 Installation

Detta kursmaterial är i första hand framtaget för lärarledda kurser, men fungerar även bra för självstudier. Kursen är utformad för nybörjare i Revit MEP. Inga tidigare CAD kunskaper krävs...

Pris: 817 kr + moms

afs_lilla_prisbok_2018

ÅFs lilla prisbok 2018

Det är med investeringar som med isberg. Det som inte syns kan bli en obehaglig överraskning. Ekonomiska kalkyler för bygginvesteringar är en kvalificerad verksamhet där förutsättningarna varierar starkt från fall till fall...

Pris: 450 kr + moms

ratt_arbetsmiljokrav_i_upphandlingen_6236901

Rätt arbetsmiljökrav i upphandlingen

I Sverige saknas upphandlingsbestämmelser i lag, föreskrift med mera avseende arbetsmiljökrav eller krav i annan skyddslagstiftning. I boken beskrivs specifika krav som gäller vid upphandling av tjänster, i huvudsak inom privat sektor, det vill säga ...

Pris: 614 kr + moms

konsultansvar_6235007

Konsultansvar. Utg 3

För tekniska konsulters juridiska ansvar saknas generella lagar. Ansvaret är emellertid i princip likvärdigt med andra yrkesgrupper som sysslar med rådgivning och information...

Pris: 577 kr + moms

modern_produktionsteknik_6116212

Modern produktionsteknik 1. Utg 3

Modern produktionsteknik del 1 och del 2 är avsedda för grundkurser i produktionsteknik vid ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Böckerna beskriver bakomliggande teorier och samband, och med belysande exempel ökar förståelsen för produktionstek...

Pris: 556 kr + moms

logistik_med_fokus_pa_material_6116211

Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning

Boken är grundläggande i ämnet men ger stort utrymme åt fördjupningar. Övningar med facit gör det möljligt att varva inläsning med problemlösning. Denna tredje utgåva  innehåller nya avsnitt om sälj- och verksamhetsplanering, produktion i ett fl...

Pris: 435 kr + moms

mer_hus_18_6361343

MER Hus 18

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 18, är anpassade till AMA Hus 18 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 14. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader...

Pris: 3 250 kr + moms

stellite_pa_sagblad_6978025

Stellite på sågblad

Ett bandsågblads tandspetsar kan förstärkas genom att beläggas med stellite. Då får man en rejäl förbättring av tandens varaktiga skärpa. Handboken tar upp alla moment som krävs när man hanterar sågblad med stellite.

Pris: 300 kr + moms

offentlig_upphandling_6144040

Offentlig upphandling. LOU och upphandlingsprocessen

Boken ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling. Boken tar upp frågor kring inköp både före, under och efters själva upphandlingen...

Pris: 409 kr + moms

ra_hus_6361342

RA Hus 18

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 18 är en revidering av RA Hus 14...

Pris: 3 250 kr + moms

ama_hus_18_6361341

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker ...

Pris: 3 250 kr + moms

25 av 301