Projektering, upphandling

Alla titlar

bk_2019_byggmastarnas_kostnadskalkylator_6431029

BK 2019. Byggmästarnas kostnadskalkylator

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Det finns också kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bl a större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt...

Pris: 1 090 kr + moms

300_fragor_och_svar_om_entreprenadjuridik_6213012

300 frågor och svar om entreprenadjuridik

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande...

Pris: 372 kr + moms

sektionsfakta_rot_19_20_6572095

Sektionsfakta ROT 19/20

Kalkylhjälpmedlet underlättar det tekniska och ekonomiska utredningsarbetet som är förknippat till varje led i byggprocessen. Sektionsfakta-ROT underlättar utredningsarbetet för de ROT-byggdelar som ingår i byggprocessen...

Pris: 3 900 kr + moms

sektionsfakta_vvs_19_20_6572094

Sektionsfakta VVS 19/20

Kalkylhjälpmedlet underlättar det tekniska och ekonomiska utredningsarbetet som är förknippat till varje led i byggprocessen. ”Sektionsfakta-VVS” underlättar utredningsarbetet för de vvs-installationer som ingår i byggprocessen...

Pris: 3 900 kr + moms

upphandlingens_grunder_6080006

Upphandlingens grunder. Utg 5

I denna den femte upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer...

Pris: 348 kr + moms

installationskonsultens_uppdrag_vvs_6450025

Installationskonsultens uppdrag VVS. Utg 2

Installationskonsultens uppdrag VVS utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på vvs-konsultens redovisning av ett uppdrag. Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel och underlä...

Pris: 295 kr + moms

ackordstidlistan_2019_6514021

Ackordstidlistan 2019 med arbetsbeskrivning - Lista 20

Ackordstidlistan till Installationsavtalet med arbetsbeskrivning är hjälpmedel för tidsättning av ackordsarbete inom elinstallation. Ackordslistan omfattar de flesta arbetsoperationer som förekommer på arbetsplatserna idag...

Pris: 300 kr + moms

vagar_till_den_goda_affaren_6039709

Vägar till den goda affären

Boken har sin utgångspunkt i offentlig upphandling men fungerar också som inspiration för den som arbetar inom den privata sektorn. Det strukturerade arbetssätt och de genomarbetade metoder som används vid offentlig upphandling kan med fördel använda...

Pris: 351 kr + moms

kom_igang_med_revit_6144051

Kom igång med Revit

Kom igång med Revit introducerar läsaren till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller. Läsaren leds vidare i fördjupande kapitel om användning av färdiga komponenter med integrerad information, hur man skapar&...

Pris: 356 kr + moms

motiv_mer_utg2_6361802

Motiv MER. Utg 2

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus...

Pris: 2 545 kr + moms

sartryck_ur_ama_hus_18_platbyggnad_6361345

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18

Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 18 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Urvalet av koder och rubriker avser att svara upp mot merparten av de arbeten med plåt utomhus som kan finnas åberopade i tekniska beskrivningar enligt AMA Hus 18 och ...

Pris: 1 770 kr + moms

project_management_6039689

Project Management

The book presents project methodology and management in a clear, comprehensible way, making it suitable as course literature, as reference literature in practical project management and ahead of certification for PMI, IPMA or Scrum...

Pris: 589 kr + moms

miljosamordnarens_uppdrag_6450023

Miljösamordnarens uppdrag. Utg 2

Miljösamordnarens uppdrag berör miljösamordningstjänster. Den har tagits fram av branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) och Svensk Byggtjänst i samarbete med Per-Olof Carlson...

Pris: 295 kr + moms

arrende_-och_andra_nyttjanderattsavtal_i_praktiken_6068198

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken. Utg 5

Boken behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal...

Pris: 729 kr + moms

entreprenadavtal_mellan_naringsidkare_-och_konsument_6068197

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Utöver den finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret - 17) som tagits fram av Konsumentverket i samverkan med olika branschorganisationer...

Pris: 607 kr + moms

bestallarens_nycklar_till_framgang_6243302

Beställarens nycklar till framgång. Utg 2

Årligen upphandlas tjänster inom bygg- förvaltningssektorn för flera hundra miljarder. Beställaren bestämmer spelreglerna vid alla upphandlingar och blir därmed den viktigaste aktören...

Pris: 745 kr + moms

norm_avseende_marksystem_for_arbetsfordon_6591045

SSF 1084:2 Märksystem för arbetsfordon och maskiner

Normen riktar sig till leverantörer av märksystem avsedda att förebygga stölder och underlätta identifiering av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap klass 1 och klass 2 samt arbetsmaskiner och redskap...

Pris: 300 kr + moms

revit_2019_konstruktion_6039674

Lär dig Revit 2019 Konstruktion

Som nybörjare kan du med denna bok komma igång att arbeta med byggnadskonstruktion i Revit. Likaså har du som van användare stöd för ditt dagliga arbete genom fördjupande teoriavsnitt och rekommenderade riktlinjer...

Pris: 817 kr + moms

rattsfallsguiden_6213011_nominerad

Rättsfallsguiden. 173 viktiga avgöranden

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsdomen, Bravidafallet, Takkupemålet och Prisavdragsfallet med flera...

Pris: 345 kr + moms

projektledning_ovningsbok_6039668

Övningsbok Projektledning. Utg 4

Övningsboken innehåller diskussionsfrågor, övningsuppgifter, tester och instuderingsfrågor. Teorin som ligger till grund för övningsboken finns presenterad i boken Projektledning.

Pris: 380 kr + moms

projektledning_6039659

Projektledning. Utg 7

Projektledning behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt. Detta gäller oavsett bransch och projekttyp. I denna sjunde upplaga har projektmetodiken förtydligats och exemplifierats på flera ställen för att överensstä...

Pris: 377 kr + moms

projektledning_vid_fastighetsutveckling_6208010

Projektledning vid fastighetsutveckling

Lyckad och effektiv fastighetsutveckling börjar hos den som utvecklar projekten, den som äger huvudaffären, och startar med en god projektledning. Boken tar sin utgångspunkt i projektledarens arbetsuppgifter...

Pris: 498 kr + moms

25 av 307