Arbeta i projekt

Arbeta i projekt

individen, gruppen, ledaren

Författare: Eklund Sven

Tryckt bok, I lager

Pris: 351 kr + moms

Snabb leverans

Projektarbete innebär ett team arbetar tillsammans med experter från flera olika kompetensområden. Sammansättningen av professionella olikheter gör att projektarbetsformen kan bemästra de allra svåraste arbetsuppgifterna. Men experternas personliga med olika åsikter, värderingar och beteenden kan också göra projektarbetsformen konfliktfylld och ineffektiv, framförallt inledningsvis.

”Arbeta i projekt” består av två delar som motsvarar två perspektiv av att arbeta i projekt. Inledningsvis fokuserar läroboken på de lite ”mjukare” aspekterna av projektarbetet, projektets process – gruppen och dess individer relaterar, kommunicerar och arbetar tillsammans. Lärobokens andra del fokusera på projektets innehåll: utvecklingsmodeller, kravspecifikationer, projektplanering och dokumentation med mera.


Författare: Eklund Sven

Art nummer: 6108096

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144072753

Antal sidor: 180

Kategori: Projektering, upphandling