byggstyrning_650_____6116118

Byggstyrning

Författare: Revai Ervin

Tryckt bok, I lager

Pris: 504 kr + moms

Snabb leverans

”Byggstyrning” ger kunskaper om byggentreprenörens produktionsplanering och övriga styrningsverktyg.

Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna genomföra byggprojekt enligt alla krav på kvalitet, arbetsmiljö, tider och ekonomi som ställs av samhälle, byggherrar och byggföretagen själva.

Här visas hur byggentreprenören lägger grunden för en bra byggstyrning redan i kalkylskedet med en välstrukturerad kostnadsberäkning baserad på realistisk produktionsplanering. Planeringen förfinas och kompletteras förebyggstart och uppföljning och kontroll gör det sedan möjligt att styra det hela mot målen.

Denna 4:e upplaga av ”Byggstyrning” har utökats genom ett helt nytt kapitel, nya avsnitt och beskrivningar, kommentarer och illustrationer i tidigare material. I det nya kapitlet, Byggentreprenörens omvärld, beskrivs kopplingar till och samarbetsvillkor mellan några viktiga aktörer i byggandet.

Boken används sedan 1990 som läromedel vid byggutbildningar inom högskolan och byggbranschen.


Författare: Revai Ervin

Art nummer: 6116118

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147100569

Antal sidor: 368

Kategori: Projektering, upphandling