egenkontroll_en-analys-av-nulaget-650-6119941

Egenkontroll. En analys av nuläget

Författare: Koch Christian, Jonsson Rolf

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Revisionen av PBL 2011 innebar bland annat att egenkontrollen som verktyg för att säkerställa kvaliteten i slutprodukten skärptes.

För att kartlägga och analysera nuläget kring hur kontrollen fungerar i projektering och produktion har ett antal genomförda projekt studerats genom intervjuer av nyckelpersoner.

I rapporten redovisas resultaten av intervjuerna och en diskussion kring dem. För att förbättra egenkontrollen föreslår rapporten konkreta åtgärder utifrån de slutsatser som dras från intervjuerna. En bättre egenkontroll leder i förlängningen till bättre affärsmässiga möjligheter för såväl beställare, projektörer, entreprenörer som installatörer. 


Författare: Koch Christian, Jonsson Rolf

Art nummer: 6119941

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 34

Kategori: Projektering, upphandling