6602004_large_enova

Leda projektering i byggprocessen

Författare: Stintzing Rodel

Tryckt bok, I lager

Pris: 398 kr + moms

Snabb leverans

Att projektera handlar om att göra ritningar och beskrivningar för byggprojekt men det innebär även att reda ut förutsättningar, uppfylla myndighetsbestämmelser, specificera byggherrens krav och arbeta fram program och skisser. Kunskaperna från processen förmedlas sedan vidare som underlag för upphandling, produktion och förvaltning. För att lyckas är ett insiktsfullt ledarskap a och o.

"Leda projektering i byggprocessen" är avsedd som ett stöd i projekteringsledarens arbete.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Ledning & Styrning


Författare: Stintzing Rodel

Art nummer: 6602004

Utgivningsår: 2005

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154059416

Antal sidor: 300

Kategori: Projektering, upphandling