afs_lilla_prisbok_2018

ÅFs lilla prisbok 2018

I lager

Pris: 450 kr + moms

Snabb leverans

Det är med investeringar som med isberg. Det som inte syns kan bli en obehaglig överraskning. Ekonomiska kalkyler för bygginvesteringar är en kvalificerad verksamhet där förutsättningarna varierar starkt från fall till fall.

Priserna i denna prisbok är avsedda som vägledning i tidiga skeden, t.ex. vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkostnader


Art nummer: 6517028

Utgivningsår: 2018

Utgivare: ÅF Cost Management

Antal sidor: 50

Kategori: Projektering, upphandling