af_lilla_prisbok_2020_6517030

ÅFs lilla prisbok 2020

Beställningsvara

Pris: 475 kr + moms

Snabb leverans

Priserna i årets utgåva av prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation.


Art nummer: 6517030

Utgivningsår: 2020