bygganalys_lilla_prisbok_2016_6517026

Bygganalys lilla prisbok 2016

I lager

Pris: 450 kr + moms

Priserna i "Bygganalys lilla prisbok" är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkostnader


Art nummer: 6517026

Utgivningsår: 2016

Utgivare: ÅF Bygganalys

Antal sidor: 50

Kategori: Projektering, upphandling