afs_lilla_prisbok_2017_6517027

ÅFs lilla prisbok 2017

I lager

Pris: 450 kr + moms

Snabb leverans

Priserna i boken är avsedda som vägledning i tidiga skeden till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation.

Poster i prisboken redovisas som á-priser, priset avser samtliga kostnader inkl. räntor, centraladministration och vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete.

Tidigare utgåvor har hetat Bygganalys lilla prisbok. Numera ges prisboken ut av ÅF (Ångpanneföreningen).


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkostnader


Art nummer: 6517027

Utgivningsår: 2017

Utgivare: ÅF Bygganalys

Antal sidor: 50

Kategori: Projektering, upphandling