Byggproduktion, byggmaskiner

Alla titlar

logistikens_grunder_6144061

Logistikens grunder. Utg 4

I boken förklaras centrala begrepp inom området såsom inköp, produktion, lagring, tidskonkurrens, kapitalbindning, distribution, försörjningskedjor, nätverk, trafikslag och hållbarhet...

Pris: 729 kr + moms

norm_avseende_marksystem_for_arbetsfordon_6591045

SSF 1084:2 Märksystem för arbetsfordon och maskiner

Normen riktar sig till leverantörer av märksystem avsedda att förebygga stölder och underlätta identifiering av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap klass 1 och klass 2 samt arbetsmaskiner och redskap...

Pris: 309 kr + moms

arbetsmaskiners_klimat_och_luftutslapp_6111083

Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp

Arbetsmaskinernas utsläpp av växthusgaser är betydande och de har över tid utvecklats klart sämre än de svenska utsläppen i stort. Naturvårdsverket redovisar här sitt regeringsuppdrag att kartlägga klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner och fö...

Pris: 142 kr + moms

modern_produktionsteknik_6116212

Modern produktionsteknik 1. Utg 3

Modern produktionsteknik del 1 och del 2 är avsedda för grundkurser i produktionsteknik vid ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Böckerna beskriver bakomliggande teorier och samband, och med belysande exempel ökar förståelsen för produktionstek...

Pris: 556 kr + moms

logistik_med_fokus_pa_material_6116211

Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning

Boken är grundläggande i ämnet men ger stort utrymme åt fördjupningar. Övningar med facit gör det möljligt att varva inläsning med problemlösning. Denna tredje utgåva  innehåller nya avsnitt om sälj- och verksamhetsplanering, produktion i ett fl...

Pris: 435 kr + moms

stellite_pa_sagblad_6978025

Stellite på sågblad

Ett bandsågblads tandspetsar kan förstärkas genom att beläggas med stellite. Då får man en rejäl förbättring av tandens varaktiga skärpa. Handboken tar upp alla moment som krävs när man hanterar sågblad med stellite.

Pris: 300 kr + moms

cirkelsagklingor_6978005

Cirkelsågklingor. Skötsel

Handledningen tar upp stommaterial i sågklingor. Vidare redovisas de skilda tandformer som finns för hårdmetallbestyckade och solida klingor. Ett omfattande kapitel är det som handlar om erforderlig utrustning samt de olika arbetsoperationer som syft...

Pris: 300 kr + moms

slipskivor_6978003

Slipskivor. Uppbyggnad, egenskaper, arbetssätt

Rapporten tar upp slipmedel, såväl naturliga som syntetiska, samt förekommande bindemedel. Vidare slipskivors egenskaper och arbetssätt samt beteckningssystem...

Pris: 300 kr + moms

en_mer_forutsagbar_byggprocess_6123039

En mer förutsägbar byggprocess

Serietillverkare av hus, byggherrar, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer menar att landets kommuner gör olika tolkningar av byggreglerna. De olika tolkningarna får både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser för tillverkarna...

Pris: 100 kr + moms

smart_automation_6108205

Smart automation

Med smart automation menas dynamiska och proaktiva val av, och strategier för, automation. Handboken visar på sju metoder som guidar läsaren till att välja automationsnivå på ett smart sätt...

Pris: 328 kr + moms

byggarbetsplatsens_teknikhandbok_6119944

Byggarbetsplatsens teknikhandbok

Handboken vänder sig till dig som i ditt yrke dagligen bygger hus i någon form. Syften att, inom ramen för Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, minimera antalet byggfel, tillbud och olyckor...

Pris: 399 kr + moms

karlebo-handbok-6116189-650

Karlebo Handbok

Sedan 1936 har Karlebo handbok varit verkstadsfolkets bibel. Den 16:e upplagan är kraftigt omarbetad och utvidgad. All text och bild är granskad och uppdaterad och nya områden har tillkommit...

Pris: 1 020 kr + moms

Industriellt husbyggande

Industriellt husbyggande

En långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad inom industriellt byggande innebär integration av flera ämnesområden – marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet...

Pris: 393 kr + moms

virtuell_produktplanering_650_6119935

Virtuell produktionsplanering med BIM och visualisering

Virtuell produktionsplanering (VPP) innebär de olika aktörerna i ett projekt tillsammans bygger och planerar produktionen av byggnaden/byggobjekt virtuellt, innan planen tillämpas i verkligheten...

Pris: 227 kr + moms

Framgångsrik planering i byggprojekt

Framgångsrik planering i byggprojekt

I rapporten ”Framgångsrik planering i byggprojekt” beskrivs och analyseras framgångsfaktorer som är kopplade till planeringen i ett antal projekt, som av de inblandade företagen (10 stycken) betraktas som framgångsrika...

Pris: 250 kr + moms

Stoppa tjuven – förhindra stölder på byggarbetsplatsen

Stoppa tjuven – förhindra stölder på byggarbetsplatsen

”Stoppa tjuven” är en liten informationsskrift med praktiska råd och tips om hur man kan förhindra och försvåra stölder på byggarbetsplatser samt bra rutiner för tillvägagångssätt när något stulits...

Pris: 50 kr + moms

Byggnadsarbete

Byggnadsarbete

”Byggnadsarbete” riktar sig till alla som jobbar på en byggarbetsplats. Här beskrivs hur en byggarbetsplats kan organiseras och planeras för att fungera på ett effektivt sätt samt hur byggavfall ska hanteras och sorteras på ett miljöriktigt sätt...

Pris: 405 kr + moms

6112012_large_enova

BYT 13 Sjuka hus

Byggteknikserien som ursprungligen omfattade 7 häften utarbetades av adjunkt Bo Mårdberg under åren 1983–1996. Serien har nu reviderats och denna trettonde del BYT 13 Sjuka hus är nyskriven...

Pris: 390 kr + moms

6116105_large_enova

Byggteknik

”Byggteknik” riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper i byggteknik. Boken innehåller teoretiska baskunskaper om belastningar och hållfasthet som följs av byggtekniska lösningar och exempel...

Pris: 483 kr + moms

6116104_large_enova

Maskiner, verktyg och utrustning

”Maskiner, verktyg och utrustning” riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om maskiner, verktyg och utrustning inom byggsektorn. Här beskrivs hur de fungerar och hur de ska användas...

Pris: 398 kr + moms

dagbok_60_dagars_blanketter_325_6015503

Dagbok. 60-dagars. Blanketter. A4

Noteringar i dagboken är ett viktigt medel för dokumentation av omständigheter som påverkat utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden...

Pris: 359 kr + moms

dagbok_30_dagar_forenklad_325_6015502

Dagbok. 30 dagars. Förenklad. A5

Förenklad dagbok får endast föras om parterna överenskommit om detta, annars ska fullständig dagbok användas. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska för dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden...

Pris: 195 kr + moms

dagbok_30_dagars_blanketter_325_6015501

Dagbok. 30-dagars. Blanketter

Arbetsplatsdagbok för dokumentering av omständigheter som kan påverka utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden...

Pris: 229 kr + moms

25 av 27