Framgångsrik planering i byggprojekt

Framgångsrik planering i byggprojekt. FoU VÄST 1302

Författare: Friblick Fredrik, Nordlund Tobias

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

I rapporten ”Framgångsrik planering i byggprojekt” beskrivs och analyseras framgångsfaktorer som är kopplade till planeringen i ett antal projekt, som av de inblandade företagen (10 stycken) betraktas som framgångsrika. Vi får en övergripande bild av hur planeringsområdet utvecklats och vilka trender som pågår bland företagen i samhällsbyggandet.

Generellt har företag i samhällsbyggandet mycket att tjäna på att standardisera sina arbetssätt och utveckla uttryck och språk för att kommunicera internt och externt i samband med projektplanering.

Planering i byggprojekt upplever en renässans. Från att ha haft en framskjuten position från 1950-talet till 1970-talet har många upplevt att planeringens roll i byggandet försvagats. De senaste åren ser vi dock ett allt starkare intresse för planering och planeringens inverkan på byggprojekten.


Författare: Friblick Fredrik, Nordlund Tobias

Art nummer: 6119927

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Sveriges Byggindustrier

Antal sidor: 43

Kategori: Byggproduktion, byggmaskiner