Industriellt husbyggande

Industriellt husbyggande

Författare: Lidelöw Helena, Engström Dan, Lessing Jerker, Stehn Lars

Tryckt bok, I lager

Pris: 393 kr + moms

Snabb leverans

En långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad inom industriellt byggande innebär integration av flera ämnesområden – marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet. ”Industriellt husbyggande” tar sin utgångspunkt i husbyggaren, entreprenören, och beskriver metoder för en lyckad integration av delarna och hur detta ökar värdet av helheten.

Författarna redogör även för det industriella byggandets historia. Därefter presenteras metoder och koncept som utgör grunden för framgångsrikt industriellt byggande, metoder som även kan användas inom andra delar av byggindustrin. En förståelse för industriellt byggande ökar även förståelsen för affärsrelationer inom allt byggande.

Bokens struktur bygger på åtta delområden:

- Planering och kontroll av processen
- Byggsystem
- Prefabricering
- Långsiktiga relationer
- Logistik
- ICT-verktyg
- Kund- och marknadsfokus
- Erfarenhetsåterföring

”Industriellt husbyggande” vänder sig till såväl yrkesverksamma inom byggindustrin som studenter vid universitet och högskolor.


Författare: Lidelöw Helena, Engström Dan, Lessing Jerker, Stehn Lars

Art nummer: 6108177

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144096643

Antal sidor: 264

Kategori: Byggproduktion, byggmaskiner