arbetsmaskiners_klimat_och_luftutslapp_6111083

Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp

Tryckt bok, I lager

Pris: 142 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmaskinernas utsläpp av växthusgaser är betydande och de har över tid utvecklats klart sämre än de svenska utsläppen i stort. Naturvårdsverket redovisar här sitt regeringsuppdrag att kartlägga klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner och föreslå åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. I rapporten lämnas en bred uppsättning förslag för att förbättra informationen om arbetsmaskinerna och deras utsläpp.


Art nummer: 6111083

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162068264

Antal sidor: 145

Kategori: Byggproduktion, byggmaskiner