en_mer_forutsagbar_byggprocess_6123039

En mer förutsägbar byggprocess

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Serietillverkare av hus, byggherrar, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer menar att landets kommuner gör olika tolkningar av byggreglerna. De olika tolkningarna får både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser för tillverkarna. Att i ett tidigt skede veta att byggnaden uppfyller de krav som ställs och att erhålla en gällande bedömning anses av tillverkare och byggherrar som viktigt.

Boverkets föreslår till regeringen två alternativa lösningar som kan geomföras var för sig eller tillsammans:

  • certifierad sakkunnig
  • certifierat byggprojekteringsföretag


Art nummer: 6123039

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175634944

Antal sidor: 273

Kategori: Byggproduktion, byggmaskiner