egenkontroll_tillbyggnad-utg-2-6228112

Egenkontroll med checklistor. Tillbyggnad. Utg 2

Författare: Karlsson Tobias, Ljungberg Krister

Tryckt bok, I lager

Pris: 361 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 2 850 kr + moms

Snabb leverans

Vid tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. ”Egenkontroll med checklistor vid tillbyggnad” är ett underlag framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation.

I " Egenkontroll med checklistor vid tillbyggnad. Utgåva 2" har Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, certifierade kontrollansvariga, sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus när det gäller tillbyggnad, renovering och ändring.

Denna skrift finns både som tryckt bok och som e-bok (pdf). I pdf:en kan du fylla i, kommentera, med mera direkt i filen. Det är en användarvänlig pdf som du praktiskt kan använda i ditt arbete. 

Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta. Appen finns både för iPhone/iPad och Android.

Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas. Författarna hänvisar i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 (till och med BFS 2015:3), som finns på www.boverket.se.


Författare: Karlsson Tobias, Ljungberg Krister

Tryckta bokens artikel nr: 6228113

E-bokens artikel nr: 7772285

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337489

E-bokens ISBN: 9789173337519

Antal sidor: 48

Kategori: Projektering, upphandling

Fler titlar av samma författare