egenkontroll_med_checklistor_6228213

Egenkontroll med checklistor. Tillbyggnad. Utg 3

Författare: Ljungberg Krister, Karlsson Tobias

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 371 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 2 968 kr + moms

Snabb leverans

Vid tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, t.ex. genom egenkontroller, provningar, intyg, etc.

Vi har med åren uppmärksammat att många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. Det här materialet är framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation.

I publikationen har vi sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid
arbeten med en- och tvåfamiljshus.

Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas.
Vi hänvisar i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6, med
ändringar t.o.m. BFS 2018:15 (BBR 27) som finns på www.boverket.se.

Denna skrift finns både som tryckt bok och som e-bok (pdf). Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta.


Författare: Ljungberg Krister, Karlsson Tobias

Tryckta bokens artikel nr: 6228213

E-bokens artikel nr: 7772287

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339759

Antal sidor: 48

Kategori: Projektering, upphandling

Fler titlar av samma författare