Fidic

Alla titlar

6009212_large_enova

FIDIC White Book Guide, utg 2 2001

Kommentarer till Fidic: Vita boken som innehåller avtalsbestämmelser för internationella konsultuppdrag. Engelsk text.

Pris: 1 230 kr + moms

6009290_large_enova

FIDIC White Book, utg 4 2006

Avtalsbestämmelser som rekommenderas generellt vid internationella konsultuppdrag. Innehåller Agreement, Particular Conditions och General Conditions. Även kallad "Vita boken". Denna fjärde utgåva är från 2006. Engelsk text.

Pris: 385 kr + moms

6009289_large_enova

FIDIC EPC/Turnkey Contract, utg 1 1999

Ett helt nytt standardavtal för projekt, speciellt sådana där privatfinansiering (eng. PFI) ingår och där kunden föredrar att ha ett tvåpartsavtal utan traditionell medverkan av "the Engineer", informellt kallat "the EPC Contract"...

Pris: 560 kr + moms

6009287_large_enova

FIDIC Plant & Design-Build Contract 1999

För "Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works designed by the Contractor". Detta avtal kan ses som en revidering av "Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works" och "Conditions of Contract for Design-Buil...

Pris: 560 kr + moms

6009285_large_enova

FIDIC Red Book 1999, 1st edition

För "Building and Engineering Works Designed by the Employer or his representative, the Engineer", informellt kallat "the Construction Contract". Detta avtal ses som en revidering av Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction ...

Pris: 560 kr + moms

6009284_large_enova

FIDIC Short Form of Contract, utg 1 1999

Informellt kallad "The short form". En ny enklare Conditions of Contract, tänkt att kunna användas för projekt av mindre omfattning och/eller komplexitet...

Pris: 385 kr + moms

6009226_large_enova

FIDIC Yellow Book, utg 3 1987

Den 3:e omarbetade utgåvan av "Gula boken". Framtagen av FIDIC i samråd med the International Contractors Group och Orgalime. Skriften innehåller kontraktsvillkor avsedda att användas då kontrakt för elektriska och mekaniska arbeten upprättas.

Pris: 560 kr + moms