Program, projektering, beskrivning

Alla titlar

kom_igang_med_revit_6144051

Kom igång med Revit

Kom igång med Revit introducerar läsaren till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller. Läsaren leds vidare i fördjupande kapitel om användning av färdiga komponenter med integrerad information, hur man skapar&...

Pris: 356 kr + moms

motiv_mer_utg2_6361802

Motiv MER. Utg 2

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus...

Pris: 2 545 kr + moms

sartryck_ur_ama_hus_18_platbyggnad_6361345

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18

Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 18 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Urvalet av koder och rubriker avser att svara upp mot merparten av de arbeten med plåt utomhus som kan finnas åberopade i tekniska beskrivningar enligt AMA Hus 18 och ...

Pris: 1 770 kr + moms

cad_lager_utg3_6479005

E-BOK CAD-lager. Utg 3

"CAD-lager" är en rekommendation för hur lager i CAD-filer skall namnges baserad på standarden SS-ISO 13567. Boken innehåller tabeller med lagernamn och beskrivning i text samt utförliga anvisningar för tillämpningen...

Pris: 492 kr + moms

revit_2019_konstruktion_6039674

Lär dig Revit 2019 Konstruktion

Som nybörjare kan du med denna bok komma igång att arbeta med byggnadskonstruktion i Revit. Likaså har du som van användare stöd för ditt dagliga arbete genom fördjupande teoriavsnitt och rekommenderade riktlinjer...

Pris: 817 kr + moms

lar_dig_revit_2019_installation_6039658

Lär dig Revit 2019 Installation

Detta kursmaterial är i första hand framtaget för lärarledda kurser, men fungerar även bra för självstudier. Kursen är utformad för nybörjare i Revit MEP. Inga tidigare CAD kunskaper krävs...

Pris: 817 kr + moms

mer_hus_18_6361343

MER Hus 18

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 18, är anpassade till AMA Hus 18 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 14. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader...

Pris: 3 320 kr + moms

ra_hus_6361342

RA Hus 18

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 18 är en revidering av RA Hus 14...

Pris: 3 320 kr + moms

ama_hus_18_6361341

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker ...

Pris: 3 320 kr + moms

jordkokoboken_utg2_6251011

Jordkokboken. Utg 2

Skapa hållbara växtbäddar i anslutning till AMAJordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståelig...

Pris: 397 kr + moms

bim_den_pagaende_revolutionen_6071073

BIM - ByggnadsInformationsModellering. Utg 2

Utan god insikt och förståelse för BIM är det svårt att se skillnaden mellan visioner och vad som är praktiskt möjligt idag, imorgon och några år framåt...

Pris: 581 kr + moms

mer_anlaggning_fragor_svar_6461201

Frågor o svar MER Anläggning

MER Anläggning, dvs Mät- och Ersättningsregler för AMA Anläggning, skapar frågor kring hur mängdförteckningar och kopplingen till mät-och ersättningsreglerna ska tolkas...

Pris: 658 kr + moms

kalkylering_vid_bygg_och_fastighetsutveckling_6243102

Kalkylering vid bygg- o fastighetsutveckling. Utg 2

Kalkylering är ett viktigt verktyg vid bygg- och fastighetsutveckling. Bristfällig kalkylering eller brist på kalkylering har orsakat många problem. Boken ger grunderna i kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling och tar upp de vanligast förekom...

Pris: 796 kr + moms

grundlaggande_cad_och_produktutveckling_6144034

Grundläggande CAD och produktutveckling

Boken ger en introduktion till CAD-progammet Inventor och fokuserar på hur användaren ska tänka vid kontruktion med CAD.  Den första delen introducerar Inventor och innehåller övningar...

Pris: 317 kr + moms

lar_dig_revit_architecture_2018_6039563

Lär dig Revit Architecture 2018 Grunder (färg)

Kursmaterialet lär ut grundläggande principet för BIM (Building Information Modelling) med verktyg för parametrisk byggnadsdesign och dokumentation med hjälp av praktiska övningar.  Kursmaterialet är utformat för nybörjare i Revit Architecture...

Pris: 817 kr + moms

cadlager_med_coclass_6479006

CAD-lager med CoClass

CAD-lager med CoClass utgör utgåva 4 av SB 11 CAD-lager, och är en rekommendation med utförliga anvisningar för hur lager i CAD-filer ska benämnas, baserade på internationell standard...

Pris: 627 kr + moms

mer_anlaggning_17_6361222

MER Anläggning 17

MER Anläggning 17 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år...

Pris: 3 320 kr + moms

ra_anlaggning_17_6361221

RA Anläggning 17

RA Anläggning 17 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år...

Pris: 3 320 kr + moms

ama_anlaggning_17_6361220

AMA Anläggning 17

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år...

Pris: 3 320 kr + moms

bim_digitaliering_av_byggnadsinformation_6020455

BIM - digitalisering av byggnadsinformation

En stor del av digitaliseringen inom fastighetssektorn är BIM (byggnadsinformationsmodell). Det betyder att man arbetar med ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen...

Pris: 325 kr + moms

sa_arbetar_du_med_ama_el_64616611

Så arbetar du med AMA EL

Boken presenterar innehållet i AMA EL och ger bakgrund och går igenom de regler som den som skriver eller läser tekniska beskrivningar behöver ta hänsyn till...

Pris: 689 kr + moms

forenklad_installationsdagbok_6002018

Förenklad Installationsdagbok EL VVS

I den förenklade dagboken EL och VVS ska alla omständigheter av betydelse för entreprenaden vara införda och tydligt antecknade. Dagboksbladen undertecknas av entreprenörens platschef och beställarens ombud eller kontrollant...

Pris: 250 kr + moms

autodesk_revit_2017_for_architecture_6021125

Autodesk Revit 2017 for Architecture. No experience required

The only Revit tutorial guide based on a real project workflowAutodesk Revit Architecture No Experience Required is the ultimate real-world guide for mastering this increasingly prevalent BIM software package...

Pris: 401 kr + moms

revit_och_husbyggnad_6039515

Revit och husbyggnad

Lär dig Autodesk Revit samtidigt som du i detalj bygger själva huskonstruktionen från reglar, balkar och takstolar till gipsskivor, isolering och ytterväggspanel...

Pris: 793 kr + moms

utbildningsmaterial_ama_beskrivning_6359990

Utb.mtrl i AMA och beskrivning

Utbildningsmaterial i AMA och beskrivning är framtaget av Svensk Byggtjänst och avsett som elev-/kursmaterial till en halvdagskurs för att ge en grundläggande insikt och förståelse om AMA:- hur de olika delarna i AMA används tillsammans- AMAs relatio...

Pris: 535 kr + moms

25 av 95