AMA Anläggning 13. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

AMA Anläggning 13. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 170 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 535 kr + moms

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. ”AMA Anläggning 13” är en revidering av AMA Anläggning 10. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år.

Några viktiga nyheter i "AMA Anläggning 13":

- nya koder och rubriker för demontering har införts tillsammans med begreppsbestämningar för flyttning, demontering och rivning
- arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD och behandlas nu som permanent markförstärkningsåtgärd
- avsnittet om bergborrning har anpassats till branschens arbetsmetoder
- nya koder och rubriker samt texter för gröna tak och liknande tillämpningar har införts.


Tryckta bokens artikel nr: 6361217

E-bokens artikel nr: 7776127

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336406

E-bokens ISBN: 9789173336635

Antal sidor: 830

Kategori: Program, projektering, beskrivning