AMA Anläggning 13. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

AMA Anläggning 13. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 320 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 655 kr + moms

Snabb leverans

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. ”AMA Anläggning 13” är en revidering av AMA Anläggning 10. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år.

Några viktiga nyheter i "AMA Anläggning 13":

- nya koder och rubriker för demontering har införts tillsammans med begreppsbestämningar för flyttning, demontering och rivning
- arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD och behandlas nu som permanent markförstärkningsåtgärd
- avsnittet om bergborrning har anpassats till branschens arbetsmetoder
- nya koder och rubriker samt texter för gröna tak och liknande tillämpningar har införts.


Tryckta bokens artikel nr: 6361217

E-bokens artikel nr: 7776127

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336406

E-bokens ISBN: 9789173336635

Antal sidor: 830

Kategori: Program, projektering, beskrivning