6053101_large_enova

Bygghandlingar 90. Del 1. Redovisningsformer

Tryckt bok, I lager

Pris: 595 kr + moms

Snabb leverans

Serien Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar - ett viktigt led i kvalitetssäkringen i byggandet.

Detta är en reviderad utgåva av "Del 1. Redovisningsformer" som behandlar formerna för redovisning av byggprojekt. De stora informationsmängder som hanteras i bygghandlingsskedet gör systematisering nödvändig. Viktiga förändringar i denna utgåva är anpassning till utvecklingen inom områdena redovisningsformer och -teknik, till BSAB 96 och AMA 98 samt nu gällande standarder.


Art nummer: 6053101

Utgivningsår: 2003

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9171625801

Antal sidor: 60

Kategori: Program, projektering, beskrivning