6053102_large_enova

Bygghandlingar 90. Del 2. Redovisningsteknik

I lager

Pris: 695 kr + moms

Snabb leverans

Serien Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar - ett viktigt led i kvalitetssäkringen i byggandet.

Denna uppdaterade utgåva av "Del 2. Redovisningsteknik" behandlar byggprojekteringens elementa – de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar byggs upp och hur symboler och beteckningar ska tolkas. Utgåvan är anpassad till utvecklingen inom områdena redovisningsformer och -teknik, till BSAB 96 och AMA 98 samt nu gällande standarder.


Art nummer: 6053102

Utgivningsår: 2003

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 148

Kategori: Program, projektering, beskrivning