bygghandlingar90_del8_digitala_leveranser_bygg_forvaltning_650_6053128

Bygghandlingar 90. Del 8. Digitala leveranser för bygg och förvaltning. Utgåva 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 795 kr + moms

Snabb leverans

Denna andra utgåva av "Del 8. Digitala leveranser för bygg och förvaltning" ersätter tidigare utgåva med titeln ”Redovisning med CAD”.

Det förändrade innehållet innebär dels en utvidgning mot övriga delar av bygg- och förvaltningsprocessen, dels att fokus förskjutits från redovisningens visuella uttryck till det underliggande informationsinnehållet.

Denna del är avsedd att användas i arbetet med att definiera och genomföra utväxling av information, informationsleveranser; på så sätt utgör den en bas för att specificera information och rutiner.

Avsikten är att komplettera den beskrivning av redovisningsformer och redovisningssätt som behandlas i delarna 1-7 med den underliggande hanteringen av data, för att underlätta ett obrutet informationsflöde mellan olika skeden och mellan olika aktörer, från projektör till slutanvändare.

Boken ingår i Paket ProjektörenBoken ingår i Paket Projektören


Art nummer: 6053128

Utgivningsår: 2008

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171627353

Antal sidor: 150

Kategori: Program, projektering, beskrivning