k1_en_ritning_for_okad_sakerhet_650_6119933

K1 – en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen. FoU 1404

Författare: Holm Niklas, Lidgren Camilla

I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

”K1 – en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen” är ett arbetssätt för att öka säkerheten och arbetsmiljön för yrkes- och tjänstemän som jobbar i produktionen. Säkerhetsgranskning med hänsyn till arbetsmiljön utförs under K-projekteringen på ritningar och modeller.

I rapporten beskrivs förslag på arbetssätt med checklistor och modeller där man redan på ritningen upptäcker arbetsmiljörisker som kan innebära säkerhetsproblem under produktionen. Fokus ligger på platsbyggda konstruktioner, anpassade för prefabindustri och ombyggnad.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Författare: Holm Niklas, Lidgren Camilla

Art nummer: 6119933

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Byggindustrier

Antal sidor: 52

Kategori: Program, projektering, beskrivning