mer_anlaggning_13_650_6361219

MER Anläggning 13. Mät- och ersättningsregler

anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

"MER Anläggning 13" innehåller Mät- och Ersättningsregler för anläggningsarbeten och har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 13.

Några viktiga nyheter i "MER Anläggning 13":

- ändringar av och tillägg till MER ska inte längre anges under AFC.61
- alla mängder är numera reglerbara
- i ersättning för byggnadsverk ingår inte längre vissa markarbeten
- täckregel för jordschaktsläntlutning är ändrad till 1:1
- ersättning för etablering har införts för rörtryckning PBF och bergborrning. Det senare arbetet kravställs numera under den nya koden CBF mot tidigare CBD.


Tryckta bokens artikel nr: 6361219

E-bokens artikel nr: 7776129

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336420

E-bokens ISBN: 9789173336642

Antal sidor: 560

Kategori: Program, projektering, beskrivning