MER Hus 14 - Mät och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten

MER Hus 14

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

"MER Hus 14" innehåller Mät- och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten och är anpassad till AMA Hus 14. Denna utgåva av "MER Hus 14" innebär en harmonisering med MER Anläggning 13.

Syftet med MER Hus är att:

  • utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete
  • skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar
  • underlätta reglering av reglerbara mängder
  • underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten
  • underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik

MER Hus 14 ersätter MER Hus 11.


Tryckta bokens artikel nr: 6361333

E-bokens artikel nr: 7776139

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337083

E-bokens ISBN: 9789173337533

Antal sidor: 127

Kategori: Program, projektering, beskrivning