motiv_ama_af_12_650_6361105

Motiv AMA AF 12. Förklaringar och motiv till AMA AF 12

Tryckt bok, I lager

Pris: 2 600 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 080 kr + moms

Snabb leverans

Motiv till AMA AF 12 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 12.

Motiv AMA AF 12 ger dig en djupare insikt i AMA AF 12 och bättre förståelse för kopplingen till allmänna bestämmelser.

Sedan förra utgåvan Motiv AF AMA 98 har det tillkommit en ny plan- och bygglag (PBL), nya allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader, AB 04 och för totalentreprenader, ABT 06, reviderade lagar för offentlig upphandling (LOU) samt en ny arbetsmiljölagstiftning.

AMA AF och Motiv AMA AF vänder sig till hela branschen – såväl byggnads-, anläggnings- som installationssidan.


Tryckta bokens artikel nr: 6361105

E-bokens artikel nr: 7776115

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336390

E-bokens ISBN: 9789173336703

Antal sidor: 323

Kategori: Program, projektering, beskrivning