motiv_mer_650_6361801

Motiv MER. Förklaringar och motiv till Mät- och ersättningsregler. Utg.1

Tryckt bok, I lager

Pris: 2 600 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 080 kr + moms

Snabb leverans

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten enligt MER Anläggning.

Den syftar till att förmedla en bättre insikt i reglernas uppbyggnad och en större förståelse av tillämpning och samhörighet med Allmänna bestämmelser (AB) och Administrativa föreskrifter (AF). Målet är att minska utrymmet för olika tolkningar och därmed risken för tvister.

Observera att Motiv MER finns i två olika utgåvor. Denna första utgåva utgår från de regler och tolkningar som låg till underlag för MER Anläggning 13. Den är på så sätt aktuell vid tillämpning av MER Anläggning 13 och tidigare utgåvor.


Utgåva 2 av Motiv MER är utökad och ger bakgrund och tolkning till innehållet i såväl MER Anläggning 17 och MER Hus 18 som till alla tidigare utgåvor av dessa.


Tryckta bokens artikel nr: 6361801

E-bokens artikel nr: 7776181

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336871

E-bokens ISBN: 9789173337144

Antal sidor: 184

Kategori: Program, projektering, beskrivning