motiv_mer_650_6361801

Motiv MER. Förklaringar och motiv till Mät- och ersättningsregler

Tryckt bok, I lager

Pris: 2 545 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 035 kr + moms

Snabb leverans

Motiv MER är riktad till alla som arbetar med MER Mät- och ersättningsregler som verktyg. Reglerna i MER är relativt kortfattande och inte så "berättande" men här får du mera kött på benen. Motiv MER ger dig bakgrund och tolkningshjälp till innehållet i MER för alla teknikområden. Du får en bättre insikt i reglernas uppbyggnad och en större förståelse av tillämpning och samhörighet med allmänna bestämmelser, AB, och administrativa föreskrifter.

Motiv MER bidrar till att branschen får entydiga förfrågningsunderlag till gagn för alla parter i processen; beställare såväl som konsult och utförare.

Motiv MER är inte knuten till en viss utgåva av MER utan omfattar kopplingar även till äldre utgåvor än de senaste, MER Anläggning 13 och MER Hus 11.


Tryckta bokens artikel nr: 6361801

E-bokens artikel nr: 7776181

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336871

E-bokens ISBN: 9789173337144

Antal sidor: 184

Kategori: Program, projektering, beskrivning