ra_hus_11_650_6361322

RA Hus 11. Råd och anvisningar till AMA Hus 11

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 11 är en revidering av RA Hus 08.

Viktiga nyheter i RA Hus 11:

- Texterna är anpassade mot Eurokoder
- Utökade texter om tolkning av toleranskrav
- Nya värden för målfuktkvoter och ytfuktkvoter i alla berörda avsnitt
- Nya texter i avsnitt för träbyggnad
- Justerade toleranskrav - byggdelar
- Samordning med Säker Vatten för säkrare vatteninstallationer
- Många uppdaterade texter i avsnitten om inredning och storkök
- Nya texter och avsnitt om kontroll


Du kommer väl ihåg att köpa AMA Hus 11, och MER Hus 11 också?


Tryckta bokens artikel nr: 6361322

E-bokens artikel nr: 7776135

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173335102

E-bokens ISBN: 9789173335171

Antal sidor: 960

Kategori: Program, projektering, beskrivning