ama_anlaggning_17_6361220

AMA Anläggning 17. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.

I AMA Anläggning 17 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag.

Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 17:

  • området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbenämningar och uppdaterade texter
  • hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och kravtexter för bland annat plåtbeklädnad, ett flertal nya figurer har tillkommit
  • det har införts nya koder för förankringar av konstruktioner som exempelvis spont
  • avsnittet fyllning mot bro har omarbetats och kompletterats med nya figurer
  • i bergavsnittet har det införts en tabell för laddningskoncentration kopplad till teoretisk skadezon.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Till referensverket hör även RA Anläggning 17 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 17 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 17 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.

 


Tryckta bokens artikel nr: 6361220

E-bokens artikel nr: 7706121

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338202

E-bokens ISBN: 9789173338431

Antal sidor: 927

Kategori: Program, projektering, beskrivning