cadlager_med_coclass_6479006

CAD-lager med CoClass

Författare: Eckerberg Klas

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 615 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 492 kr + moms

Snabb leverans

CAD-lager med CoCLass är en rekommendation för hur lager i CAD-filer ska benämnas baserade på standarden SS-ISO 13567. I boken beskrivs det nya klassifikationssystemet CoClass ingående. Denna fjärde utgåva har genomgått en större omarbetning och även skriftens titel har ändrats. Detta för att tydligare återspegla de viktigaste förändringarna:

  • Kapitel 2 har skrivits om och bygger nu på det nya klassifikationssystemet CoClass, som ersätter BSAB96. De principer som beskrivs i boken är dock tillämpliga även för det äldre systemets tabell för byggdelar, även om dess indelning inte är tänkt för märkning av digitala objekt.
  • Samtliga exempel är baserade på CoClass.
  • Den tidigare omfattande redovisningen av objekttabeller har utgått. Istället hänvisas till CoClass webbtjänst.


Författare: Eckerberg Klas

Tryckta bokens artikel nr: 6479006

E-bokens artikel nr: 7774797

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338479

E-bokens ISBN: 9789173338509

Antal sidor: 80

Kategori: Program, projektering, beskrivning

Fler titlar av samma författare