forenklad_installationsdagbok_6002018

Förenklad Installationsdagbok EL VVS

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

I den förenklade dagboken EL och VVS ska alla omständigheter av betydelse för entreprenaden vara införda och tydligt antecknade. Dagboksbladen undertecknas av entreprenörens platschef och beställarens ombud eller kontrollant. Beställarens ombud eller kontrollant ska få en kopia.


Art nummer: 6002018

Utgivningsår: 2017

Utgivare: IN Förlag

Antal sidor: 150

Kategori: Program, projektering, beskrivning