mer_anlaggning_17_6361222

MER Anläggning 17. Mät- och ersättningsregler

anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

MER Anläggning 17 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 17.

Några av nyheterna i MER Anläggning 17:

  • tabellen Skrivsätt i mängdförteckning har förtydligats, dessutom har den ändrats med avseende på att det inte längre går att ha BJ, YC och YU som allmänna kostnader
  • exempelmallen i MER har utökats och uppdaterats
  • stycket angående Principer för mätning har förtydligats med figurer för att skilja på beställt och ej beställt, ändrat utförande
  • regeln om ”överraskningsberg” har utgått
  • hantering av block har ändrats där indelning numer görs i jordfasta respektive icke jordfasta sido- och bottenblock.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Till MER Anläggning 17 hör även AMA Anläggning 17 och RA Anläggning 17 (Råd och Anvisningar). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 17 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.

 


Tryckta bokens artikel nr: 6361222

E-bokens artikel nr: 7706123

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338226

E-bokens ISBN: 9789173338455

Antal sidor: 589

Kategori: Program, projektering, beskrivning