mer_anlaggning_20_byt_6361231

MER Anläggning 20

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

MER Anläggning 20 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och RA Anläggning 20.

Några viktiga nyheter i MER Anläggning 20:

  • byggnadsverkskoderna utgår ur Anläggning 20
  • tilläggen för förorenade massor utgår för schakt och urgrävningskoder
  • ändrat så att förankrade räckesavslutningar med stor utvinkling ska mätas i längd med tillägg för antal förankringar
  • regleringsmodellen för att hantera avvikelser mellan verklig och angiven beläggningstjocklek vid rivning av bitumenbunden beläggning utgår
  • infört särskild ersättning för maskinetablering för koden CBB.45 vid jordschakt för järnväg i befintligt spår

Till MER Anläggning 20 hör även referensverket AMA Anläggning 20 och RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.

Leverans beräknas ske vecka 20.


Tryckta bokens artikel nr: 6361232

E-bokens artikel nr: 7761232

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170196

E-bokens ISBN: 9789179170226

Antal sidor: 455

Kategori: Program, projektering, beskrivning