mer_hus_18_6361343

MER Hus 18

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 18, är anpassade till AMA Hus 18 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 14.

Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER Hus är:

  • utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete
  • skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar
  • underlätta reglering av utförda arbeten
  • underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten
  • underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik


Tryckta bokens artikel nr: 6361343

E-bokens artikel nr: 7761343

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339001

E-bokens ISBN: 9789173339278

Antal sidor: 127

Kategori: Program, projektering, beskrivning