Miljöanpassad projektering. Råd för att kretsloppsanpassa byggnads- och anläggningsprojekt

Tryckt bok, I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

Ett verktyg för att i tidiga projektskeden kunna begränsa framtida miljöproblem i byggnader och anläggningar. Innehåller råd om hur miljöstyrningen kan ske, vad miljöprogram och miljöplan bör omfatta samt checklistor för arkitekt, byggkonstruktöt, vvs-konsult, elkonsult och mark/geokonsult.


Art nummer: 6906133

Utgivningsår: 1997

Utgivare: Arkitekt och Ingenjörsföretagen

ISBN: 9197145386

Antal sidor: 31

Kategori: Program, projektering, beskrivning