motiv_mer_utg2_6361802

Motiv MER. Förklaringar och motiv till Mät- och ersättningsregler. Utg.2

Tryckt bok, I lager

Pris: 2 600 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 080 kr + moms

Snabb leverans

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus.

Den syftar till att förmedla en bättre insikt i reglernas uppbyggnad och en större förståelse av tillämpning och samhörighet med Allmänna bestämmelser (AB) och Administrativa föreskrifter (AF). Målet är att minska utrymmet för olika tolkningar och därmed risken för tvister.

Observera att Motiv MER finns i två olika utgåvor. Denna andra utgåva är utökad och ger bakgrund och tolkning till innehållet i såväl MER Anläggning 17 och MER Hus 18 som till alla tidigare utgåvor av dessa.


Utgåva 1 av Motiv MER utgår från de regler och tolkningar som låg till underlag för MER Anläggning 13. Den är på så sätt aktuell vid tillämpning av MER Anläggning 13 och tidigare utgåvor.

 


Tryckta bokens artikel nr: 6361802

E-bokens artikel nr: 7776182

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339315

E-bokens ISBN: 9789173339421

Antal sidor: 230

Kategori: Program, projektering, beskrivning