RA EL 16 Råd och anvisningar till AMA EL 16

RA EL 16 - Råd och anvisningar till AMA EL 16

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

RA EL 16 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 16. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubriker i en teknisk beskrivning. RA EL 16 är uppdaterad med avseende på ändringarna i AMA EL 16 samt kompletterad med nya texter och över 200 koder och rubriker.

Några nyheter i RA EL 16:

  • Förenklad tillämpning gällande kablar.
  • Innehållet är uppdaterat mot nya utgåvor av standarder, bland annat elinstallationsstandarden SS 4370102 och hisstandarden SS-EN 81-20:2014.
  • Snabbkopplade installationssystem behandlas i två nya avsnitt.
  • Hissavsnittet har kompletterats med styrsystem för destinationskontroll.
  • Nya koder och rubriker för hjälptelefonsystem för sammansatta telesystem.

RA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. RA EL 16 är en revidering av RA EL 12.

Du kommer väl ihåg att även beställa huvudboken, AMA EL 16 och nya MER EL 19

AMA EL 16 finns även som online-tjänst


Tryckta bokens artikel nr: 6361632

E-bokens artikel nr: 7776166

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337281

E-bokens ISBN: 9789173337700

Antal sidor: 757

Kategori: Program, projektering, beskrivning