ra_el_19_6361642

RA EL 19

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

RA EL 19 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 19. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubriker i en teknisk beskrivning. RA EL 19 är uppdaterad med avseende på ändringarna i AMA EL 19 samt kompletterad med nya texter och över 200 koder och rubriker.

Några nyheter i RA EL 19:

  • Ny kodstruktur för kapitlet om märkning, kontroll och dokumentation.
  • Plats att beskriva system med bränsleceller.
  • Uppdaterade råd för solcellsanläggningar och fordonsladdning.
  • Texterna är uppdaterade mot relevanta utgåvor av standard och litteratur, där så är möjligt är hänvisningarna preciserade till del, avsnitt, tabeller eller liknande.
  • Utökad kodstruktur för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning samt uppdaterade råd om belysning.
  • Nytt avsnitt om blåsfiber.
  • Hissavsnittet har kompletterats med plats att beskriva funktionerna för en eventuell informationsdisplay i hisskorgen.


Du kommer väl ihåg att även beställa huvudboken, AMA EL 19 och nya MER EL 19

AMA EL 19 finns även som online-tjänst


Tryckta bokens artikel nr: 6361642

E-bokens artikel nr: 7776168

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339520

E-bokens ISBN: 9789173339674

Antal sidor: 766

Kategori: Program, projektering, beskrivning