ra_hus_6361342

RA Hus 18

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 18 är en revidering av RA Hus 14.

Några av nyheterna i RA Hus 18:

  • Ett flertal nya och uppdaterade figurer och tabeller.
  • Ny text angående fuktkontroll av betong och golvavjämningsmassor.
  • Råd kring industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor.
  • Ett nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa har skapats, med underliggande koder och rubriker.
  • För kontrollmätning av buktighet finns nya figurer och förklarande text som förtydligar hur man mäter.
  • Nya texter för infästning av solenergisystem på tak och fasad.

Till RA Hus 18 hör även referensverket AMA Hus 18. Förändringar som sker mellan AMA Hus 18 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Hus.


Tryckta bokens artikel nr: 6361342

E-bokens artikel nr: 7761342

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338899

E-bokens ISBN: 9789173338981

Antal sidor: 1039

Kategori: Program, projektering, beskrivning