RA VVS & Kyl 16 Råd och anvisningar till AMA VVS och Kyl 16

RA VVS & Kyl 16

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

RA VVS & Kyl 16 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyl 16. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubriker i en teknisk beskrivning. RA VVS & Kyl 16 är uppdaterad med avseende på ändringarna i AMA VVS & Kyl 16.

RA VVS & Kyl ges ut i nya versioner vart tredje år. RA VVS & Kyl 16 är en revidering av RA VVS och Kyl 12.

Du kommer väl ihåg att även beställa huvudboken AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16 finns även som online-tjänst


Tryckta bokens artikel nr: 6361432

E-bokens artikel nr: 7776146

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337304

E-bokens ISBN: 9789173337724

Antal sidor: 564

Kategori: Program, projektering, beskrivning