ritteknik-6144013

Ritteknik

Författare: Spets Karin

Tryckt bok, I lager

Pris: 311 kr + moms

Snabb leverans

Ritteknik handlar om hur man producerar ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de tas fram. Bygghandlingar 90 är byggbranschens rekommendationer för hur man utformar enhetliga bygghandlingar och byggnadsritningarna i boken följer denna redovisningsstandard. Ritteknik redogör för hur de olika ritningarna benämns samt hur man framställer dem. Tonvikten ligger på arkitekt- och konstruktionsritningar men det finns även exempel på el- och VVS-ritningar. Målgrupp är studenter som läser till högskole- eller civilingenjör inom byggnadsteknik.


Författare: Spets Karin

Art nummer: 6144013

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144079561

Antal sidor: 118

Kategori: Program, projektering, beskrivning