ss_32271_2016_6053587

SS 32271:2016 Byggritningar Ritningsnumrering

I lager

Pris: 855 kr + moms

Snabb leverans

Standarden redovisar principer och koder för numrering av ritningar som används i bygg- och förvalt-ningsprocesserna. Den omfattar ritningar för alla typer av byggnadsverk: hus med tillhörande installationer, inredning och utrustning samt anläggningsarbeten.

Standarden är en omarbetning av utgåva 2 från 2003.


Art nummer: 6053587

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 21

Kategori: Program, projektering, beskrivning