projektkultur_i_byggprocessen___6241011

Projektkultur i byggprocessen

Författare: Sällström Catarina, Hultqvist Leif

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 446 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 357 kr + moms

Snabb leverans

Det är komplicerat att driva ett stort byggprojekt och det ställer höga och oväntade organisatoriska krav på de ledare och chefer som är verksamma inom projektet.

Författarna förmedlar sina erfarenheter kring hur det går att koppla ett strategiskt tänkande kring möjligheterna att påverka lönsamheten och få framgång i byggprojekt genom att utveckla förutsättningarna för organisationen och medarbetarna med en medveten kultur, där affären, kulturen och projektet skapar resultat med framgång.

Projektkultur i byggprocessen ger verktyg och exempel på arbetssätt och strategier för att medvetet kunna forma och arbeta med kultur, ledning och styrning i projekt.

Dokument som hör till boken finns att ladda ner i Dokumentbanken.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Ledning & Styrning


Författare: Sällström Catarina, Hultqvist Leif

Tryckta bokens artikel nr: 6241011

E-bokens artikel nr: 7772410

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337861

E-bokens ISBN: 9789173337939

Antal sidor: 126

Kategori: Projektering, upphandling