Wikells sektionsfakta-NYB 14/15 Teknisk-ekonomisk sammanställning av byggdelar (bok + webb)

Wikells sektionsfakta-NYB 16/17

Teknisk-ekonomisk sammanställning av byggdelar (bok + webb)

I lager

Pris: 3 900 kr + moms

Snabb leverans

Ett kalkylhjälpmedel som underlättar det tekniska och ekonomiska utredningsarbetet som är förknippat med varje led i byggprocessen. Wikells har gett ut "Sektionsfakta NYB" sedan 1971.

Innehåll i utgåva 16/17

  • BSAB - Materialidentifikation orienterat efter AMA Hus 14 (BSAB 96).
  • Materialprisnivå - Utgår från branschens prislistor med standard-rabatter för att komma fram till rimligt inköpspris. Prisläge 2016-02-15.
  • à-prislista - Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, d.v.s. summan av material, arbetskostnad och omkostnader exkl moms.
  • Byggdelar - Kompletta enheter uppbyggda av à-prisrader.
  • Referensobjekt
  • Utförda byggnationer redovisade med foto, text, ytor och kostnader.


Art nummer: 6572089

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Wikells Byggberäkningar

Antal sidor: 217

Kategori: Projektering, upphandling