Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Alla titlar

installationskonsultens_uppdrag_6450021

Installationskonsultens uppdrag EL. Utg 2

Installationskonsultens uppdrag EL utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på elkonsultföretagets redovisning av ett uppdrag.  Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel o...

Pris: 295 kr + moms

byggjuridik_i_praktiken_6144039

Byggjuridik i praktiken. Utg 3

Att bygga är en tidskrävande och kompicerad process som omfattar tre steg:Planering, projektering och byggande. Boken är skriven utifrån ett kronologiskt perspektiv - från grus till hus - vilket gör den till en helhetssammanfattning av bestämmelserna...

Pris: 410 kr + moms

arkitektens_uppdrag_6450020

Arkitektens uppdrag. Utg 3

Arkitektens uppdrag utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på arkitektföretagets redovisning av ett uppdrag. Plan-, hus-, inrednings- och landskapsuppdrag redovisas var för sig...

Pris: 295 kr + moms

entreprenadforsakring_6211010

Entreprenadförsäkring

Att förklara hur ett försäkringsskydd ser ut och vad som står i olika försäkringsvillkor är normalt ingen lätt uppgift. Boken behandlar flera grundläggande försäkringsfrågor, däribland vilka risker entreprenadförsäkringen täcker, vad entreprenörens f...

Pris: 515 kr + moms

upphandling_av_tekniska_konsulttjanster_6020466

Upphandling av tekniska konsulttjänster

En lyckad offentlig upphandling kräver goda kunskaper inom detta komplicerade område. Upphandling av tekniska konsultjänster är en självklar och viktig del inom offentlig verksamhet...

Pris: 280 kr + moms

metodhandboken_6020463

Metodhandboken

Boken ger upphandlare inspiration, råd och idéer vid upphandling. Metodhandboken är ett omfattande uppslagsverk med fokus på själva hantverket, med råd och förslag på olika metoder för hur upphandlaren löser sin uppgift i olika situationer vid offent...

Pris: 1 258 kr + moms

upphandling_enligt_lou_luf_luk_luft_och_lov_6068181

Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV

I handboken Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFT och LOV redogörs för lagar och rättsområden som man kommer i kontakt med vid genomförandet av offentliga upphandlingar...

Pris: 771 kr + moms

stalentreprenader_6011021

Stålentreprenader. Vägledning för inköp

Denna vägledning för inköp av stålentreprenader ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering och montering...

Pris: 250 kr + moms

abt_06_eller_aba_99_6057123

ABT 06 eller ABA 99?

ABT 06 är gjord för byggnadsentreprenader men används även för industrianläggningar. Författaren redogör och jämför varje bestämmelse i ABT 06 med ABA 99 och kommer fram till att ABT 06 är mycket till entreprenörens fördel jämfört med vad som gäller ...

Pris: 450 kr + moms

kommersiella_entreprenadavtal_i_praktiken_6221011

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i och tillämpningen av entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv. Standardavtalen AB 04 och ABT 06 har en central plats i denna beskrivning...

Pris: 571 kr + moms

entreprenorens_aviseringsplikt_6284021

Entreprenörens aviseringsplikt. Utg 2

Boken är praktiskt orienterad och syftar till att entreprenören ska bli medveten om att det inte är svårt eller krångligt att följa formaliareglerna i standardavtalen AB 04 och ABT 06...

Pris: 398 kr + moms

kommentarer_till_aba_99_utg2_6057122

Kommentarer till ABA 99. Utg 2

ABA 99 är tänkt som ett komplett och slutet system. Köplagen är inte utformad för att passa anläggningsleveranser. En viktig del av denna kommentar är att förstå sammanhanget av olika bestämmelser, till exempel att begreppet fel inte finns förrän eft...

Pris: 495 kr + moms

commentary_on_orgalime_si_14_6139003

Commentary on Orgalime SI 14. Utg 2

Boken går igenom avtalet punkt för punkt och ger  råd när det gäller upprättande av ett avtal med Orgalime SI 14 som grund. I denna utgåva 2 har författaren kommenterat ECE 188 A, som är moderbestämmelse till numera NLM 10 och Orgalime SI 14...

Pris: 575 kr + moms

client_consultants_model_services_agreement_6009291

FIDIC Clients/Consultants Model Services Agreement. Utg 5 2017

Ny utgåva av Fidic "Vita boken"Avtalsbestämmelser som rekommenderas generellt vid internationella konsultuppdrag. Innehåller Agreement, Particular Conditions och General Conditions. Även kallad "Vita boken". Den förra utgåvan är från 2006...

Pris: 350 kr + moms

upphandlingens_grunder_6080002

Upphandlingens grunder

I denna fjärde utökade utgåvan redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter. Kapitelindelningen i boken följer i stort sett de olika stegen i upphandlingsprocessen...

Pris: 308 kr + moms

ab_04_en_kommentar_6068171

En kommentar. AB 04

I boken kommenteras bestämmelserna i ett av standardavtalen för entreprenadbranschen, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04 ur ett entreprenadrättsligt perspektiv...

Pris: 995 kr + moms

entreprenad_och_konsultratt_6435019

Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

Boken ger grundläggande kunskaper, anpassade för byggandets vardag. Författarna beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion och deras samspel med andra regler och med tekniska förhållanden...

Pris: 775 kr + moms

entreprenorens_ratt_till_ersattning_6905513

Entreprenörens rätt till ersättning

Så kallade ändrings- och tilläggsarbeten är tydligt reglerade och i AB 04 har kraven på entreprenören att underrätta beställaren skärpts. Fredrik Schedin, advokat med entreprenadfrågor som specialitet, svarar i boken på 30 vanliga frågor kring b...

Pris: 495 kr + moms

fel_i_fastighet_6235006

Fel i fastighet. Utg 4

I boken redogörs ingående för felreglerna, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och påföljderna vid fel i fastighet. Denna fjärde utgåva innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark...

Pris: 536 kr + moms

construction_management_6499101

Construction Management

Extern konsult genomför CM, Construction ManagementIdén att med hjälp av en extern konsult dela upp ett större projekt i mindre delentreprenader, Construction Management, är inte ett nytt koncept...

Pris: 658 kr + moms

kontrakt_for_underhall_enligt_nu15_6057121

Bunt 10 ex. NU 15 Kontraktsformulär

Formuläret är ett hjälpmedel för de företag som tillämpar NU 15. Det fungerar också som en checklista med avseende på vilka frågor som bör regleras individuellt.

Pris: 290 kr + moms

nu15_6057120

NU 15. Bunt 25 ex

NU 15 är avsedda att användas då ett företag (beställaren) anlitar ett annat företag (leverantören) för att löpande utföra underhåll av beställarens utrustning. Bestämmelserna arbetar med begreppen förebyggande och avhjälpande underhåll...

Pris: 210 kr + moms

nr15_6057119

NR 15. Bunt 25 ex

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas när en leverantör utför reparationer och annat avhjälpande underhåll på beställarens utrustning. Underhållsarbetet kan utföras där utrustningen befinner sig eller i leverantörens verkstad...

Pris: 140 kr + moms

rattsfallssamling_i_entreprenadjuridik_6039446

Rättsfallssamling i entreprenadjuridik. Utg 2

Rättsfallssamling i entreprenadjuridik ger en orientering av ett antal centrala rättsfall från Högsta domstolen på det entreprenadjuridiska området. Utöver till jurister ger rättsfallssamlingen även en vägledning och hjälp för praktiskt verksamma ino...

Pris: 448 kr + moms

25 av 136