Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Alla titlar

kommentarer_till_aba_99_utg2_6057122

Kommentarer till ABA 99. Utg 2

ABA 99 är tänkt som ett komplett och slutet system. Köplagen är inte utformad för att passa anläggningsleveranser. En viktig del av denna kommentar är att förstå sammanhanget av olika bestämmelser, till exempel att begreppet fel inte finns förrän eft...

Pris: 495 kr + moms

commentary_on_orgalime_si_14_6139003

Commentary on Orgalime SI 14. Utg 2

Boken går igenom avtalet punkt för punkt och ger  råd när det gäller upprättande av ett avtal med Orgalime SI 14 som grund. I denna utgåva 2 har författaren kommenterat ECE 188 A, som är moderbestämmelse till numera NLM 10 och Orgalime SI 14...

Pris: 575 kr + moms

client_consultants_model_services_agreement_6009291

FIDIC Clients/Consultants Model Services Agreement. Utg 5 2017

Ny utgåva av Fidic "Vita boken"Avtalsbestämmelser som rekommenderas generellt vid internationella konsultuppdrag. Innehåller Agreement, Particular Conditions och General Conditions. Även kallad "Vita boken". Den förra utgåvan är från 2006...

Pris: 350 kr + moms

upphandlingens_grunder_6080002

Upphandlingens grunder

I denna fjärde utökade utgåvan redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter. Kapitelindelningen i boken följer i stort sett de olika stegen i upphandlingsprocessen...

Pris: 308 kr + moms

ab_04_en_kommentar_6068171

En kommentar. AB 04

I boken kommenteras bestämmelserna i ett av standardavtalen för entreprenadbranschen, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04 ur ett entreprenadrättsligt perspektiv...

Pris: 995 kr + moms

entreprenad_och_konsultratt_6435019

Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

Boken ger grundläggande kunskaper, anpassade för byggandets vardag. Författarna beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion och deras samspel med andra regler och med tekniska förhållanden...

Pris: 775 kr + moms

entreprenorens_ratt_till_ersattning_6905513

Entreprenörens rätt till ersättning

Så kallade ändrings- och tilläggsarbeten är tydligt reglerade och i AB 04 har kraven på entreprenören att underrätta beställaren skärpts. Fredrik Schedin, advokat med entreprenadfrågor som specialitet, svarar i boken på 30 vanliga frågor kring b...

Pris: 495 kr + moms

fel_i_fastighet_6235006

Fel i fastighet. Utg 4

I boken redogörs ingående för felreglerna, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och påföljderna vid fel i fastighet. Denna fjärde utgåva innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark...

Pris: 525 kr + moms

construction_management_6499101

Construction Management

Extern konsult genomför CM, Construction ManagementIdén att med hjälp av en extern konsult dela upp ett större projekt i mindre delentreprenader, Construction Management, är inte ett nytt koncept...

Pris: 645 kr + moms

kontrakt_for_underhall_enligt_nu15_6057121

Bunt 10 ex. NU 15 Kontraktsformulär

Formuläret är ett hjälpmedel för de företag som tillämpar NU 15. Det fungerar också som en checklista med avseende på vilka frågor som bör regleras individuellt.

Pris: 290 kr + moms

nu15_6057120

NU 15. Bunt 25 ex

NU 15 är avsedda att användas då ett företag (beställaren) anlitar ett annat företag (leverantören) för att löpande utföra underhåll av beställarens utrustning. Bestämmelserna arbetar med begreppen förebyggande och avhjälpande underhåll...

Pris: 210 kr + moms

nr15_6057119

NR 15. Bunt 25 ex

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas när en leverantör utför reparationer och annat avhjälpande underhåll på beställarens utrustning. Underhållsarbetet kan utföras där utrustningen befinner sig eller i leverantörens verkstad...

Pris: 140 kr + moms

rattsfallssamling_i_entreprenadjuridik_6039446

Rättsfallssamling i entreprenadjuridik. Utg 2

Rättsfallssamling i entreprenadjuridik ger en orientering av ett antal centrala rättsfall från Högsta domstolen på det entreprenadjuridiska området. Utöver till jurister ger rättsfallssamlingen även en vägledning och hjälp för praktiskt verksamma ino...

Pris: 448 kr + moms

studies_in_european_construction_law_6148828

Studies in European Construction Law

This book, prepared under the auspices of the European Society ofConstruction Law, contains accounts of the law of twelve major Europeanjurisdictions in relation to a range of construction matters...

Pris: 1 127 kr + moms

200-fragor-och-svar-om-entreprenadjuridik_6213010

200 frågor och svar om entreprenadjuridik

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande...

Pris: 355 kr + moms

Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04

Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04

Svensk entreprenadrätt regleras i huvudsak av branschens egna standardavtal. Det gäller i första hand ”Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader” (AB 04) som kan sägas vara den entreprenadrättsliga basen inom svens...

Pris: 227 kr + moms

Samägd egendom - Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område

Samägd egendom

Boken tar upp frågor om samäganderätt på ett systematiskt sätt. När föreligger samäganderätt och vad gäller mellan samägarna till exempel den viktiga rätten för en samägare att få hela egendomen såld...

Pris: 457 kr + moms

Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet. Allmänna ämnen

2 Häftet. Spec avtalsrätt II Allmänna ämnen Kontraktsrätt

Boken behandlar den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval av bland annat köplagen. Den tar upp frågeställningar som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: Köp av lös egendom Köp av fast egendom Arbete på annans egen...

Pris: 454 kr + moms

arrende-och-andra-nyttjanderattsavtal-i-praktiken

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken. Utg 4

Handbok som tar upp olika former för arrende och allmän nyttjanderätt. Den behandlar reglerna för arrende av Jordbruk Bostad Anläggning Lägenhet samt allmän nyttande, exempelvis upplåtelse av fiske och jag samt avverkningsrätt...

Pris: 670 kr + moms

Köplagen som utfyllande rätt till NL 09

Köplagen som utfyllande rätt till NL 09. Utg 2

”Köplagen som utfyllande rätt till NL 09. Utgåva 2” är en kommentar skriven med utgångspunkt för köp av industriella produkter med NL 09 som representant för standardavtalsrätten...

Pris: 278 kr + moms

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt

1 Häftet. Spec avtalsrätt II Särskilda avtal Kontraktsrätt

Kontraktsrätt. Första häftet behandlar den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom arbete på annans egendom entreprenad hyra av lokal fraktavtal hyra av lös egendom immateriella tjänster benefika avtal...

Pris: 460 kr + moms

Dåliga kunder gör bra affärer

Dåliga kunder gör bra affärer

Årligen genomförs offentliga upphandlingar till ett värde av 500–600 miljarder kronor. Alla upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU), oavsett vilken typ av vara eller tjänst det rör sig om...

Pris: 298 kr + moms

Upphandla rätt & lätt

Upphandla rätt och lätt

”Upphandla rätt & lätt” är ett oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en upphandlingsprocess egentligen går till. Författaren Björn Flintberg bjuder både på matnyttig fakta kring själva upphandlingsförfarandet och tips och rå...

Pris: 342 kr + moms

lag-om-offentlig-upphandling-en-kommentar-6039406-650

Lag om offentlig upphandling - en kommentar

I boken behandlas de bestämmelser som ska tillämpas av den klassiska sektorn. Med det menas offentliga myndigheter inom staten, landstingen och kommunerna samt olika bolag som ägs av dessa myndigheter, såsom statliga, landstingsägda och kommunala bol...

Pris: 1 090 kr + moms

25 av 133