300_fragor_och_svar_om_entreprenadjuridik_6213012

300 frågor och svar om entreprenadjuridik

Tryckt bok, I lager

Pris: 372 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 298 kr + moms

Snabb leverans

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Urvalet är hämtat från tidningen Byggindustrins frågespalt Fråga juristerna, där entreprenadjurister från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening under åren 2007–2018 har svarat på frågor.

Frågor och svar landar ofta i det så kallade AB-systemet (Allmänna Bestämmelser).

Vid småhusentreprenader där enskild konsument är beställare gäller ABS 18. Det är ett standardavtal som förutom av Sveriges Byggindustrier har antagits av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och ytterligare några parter. Vidare tas frågor kring  Hantverkarformuläret 17 samt kopplade till lagen om offentlig upphandling (LOU) upp i boken.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik


Tryckta bokens artikel nr: 6213012

E-bokens artikel nr: 7772133

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339469

E-bokens ISBN: 9789173339582

Antal sidor: 228

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik