ABA 99 Kontraktspaket engelsk

ABA99. Kontraktspaket

engelsk version

I lager

Pris: 575 kr + moms

Snabb leverans

Detta är engelska utgåvan av ABA 99 - Allmänna bestämmelser för industriella anläggningar , kontraktsbilaga (blå häftet).

ABA 99 är avsedda för större produktionsanläggningar avseende t ex varor eller energi. Även icke-producerande anläggningar, såsom olika typer av reningsanläggningar inom VVS-området, räknas dit.

Bestämmelserna ska användas då leverantörens åtagande avser leverans, montage hos kund samt avlämnande av driftklar anläggning. Det avgörande är om anläggningen ska prestera något, det vill säga att funktionen står i fokus för leverantörens åtagande.

ABA 99 ersätter den tidigare utgåvan, ABA 78, och förändringarna avser främst regler kring montage, provning och kontroll.

I detta kontraktspaket ingår:

Information om ABA 99
Kontraktsbilaga (blåa häftet)
Kontraktsformulär
Krysslista
Kontraktsbilaga för Försäkringsvillkor med beskrivning av Minimiomfattning för försäkring enligt ABA 99
USB (med mall för Kontraktsformulär, Krysslista och Försäkringsformulär)

Kontraktsbilagan (blåa häftet) kan även köpas separat.


Art nummer: 6057050

Utgivningsår: 1999

Utgivare: Industrilitteratur

Antal sidor: 32

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik