ansvar_inom_entreprenadjuridiken_650_6225009

Ansvar inom entreprenadjuridiken

Författare: Hedberg Stig

Tryckt bok, I lager

Pris: 490 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 392 kr + moms

Snabb leverans

”Ansvar inom entreprenadjuridiken” tar upp frågor inom entreprenadjuridiken som kan samlas under begreppet ansvar. Ansvarsbegreppet kan ha flera betydelser – ansvar för andra människor, ansvar för av mig vållade skador samt entreprenörens eller konsultens ansvar för att åstadkomma ett avtalat resultat.

I denna skrift behandlas olika ansvarsformer och skadeståndsregler som de behandlas i AB 04 och ABT:

- resultatansvar
- ansvar för lämnade uppgifter
- felansvar
- objektansvar
- förseningsansvar
- allmänt skadeståndsansvar
- ansvars- och skadeståndsbegränsningar

Därutöver behandlas ansvarsregler enligt i stort sett den ovan sagda mallen i ABK 09, Konsumenttjänstlagen och ABS 09. För att underlätta läsningen har i texten infogats paragrafer som berör avsnittet men läsaren bör ha tillgång till hela texterna i AB 04, ABT 06, ABK 09, Konsumenttjänstlagen och ABS 09.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik


Författare: Hedberg Stig

Tryckta bokens artikel nr: 6225009

E-bokens artikel nr: 7772255

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173334860

E-bokens ISBN: 9789173334907

Antal sidor: 152

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare