juridik_for_byggingenjorer_650_6108127

Juridik för byggingenjörer. Entreprenad- och konsultavtal

Författare: Szeker Kamill

Tryckt bok, I lager

Pris: 348 kr + moms

Snabb leverans

”Juridik för byggingenjörer” riktar sig i första hand till byggingenjörer, inte jurister. Den ger en utförlig men kärnfull beskrivning av byggsektorns viktigaste standardavtal och de kunskaper som krävs för att se helheten och sambandet mellan författningar och branschspecifika dokument i avtalen.

Oenighet mellan parterna i ett byggprojekt försvårar samarbetet i projektet, leder till ett sämre resultat och skapar onödiga kostnader. Grundläggande juridiska kunskaper inom entreprenad- och konsultavtal är nödvändiga för att undvika fördyrande konflikter.

Boken inleds med en allmän rättsorientering och behandlar därefter upphandlingslagarna, byggprocessen, kontraktshandlingarna samt slutligen Allmänna bestämmelser. För att underlätta läsningen återges vissa lagtexter. Men AB 04, ABT 06, ABK 09 med flera inte bifogade varför läsaren rekommenderas att ha tillgång till dessa.

”Juridik för byggingenjörer” riktar sig till yrkesverksamma i byggbranschen samt till byggutbildningar vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor.


Författare: Szeker Kamill

Art nummer: 6108127

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144090306

Antal sidor: 210

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik